Warunki usługi

Regulamin sklepu internetowego foundation.coffee z dnia 01.06.2023.

1.

Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

Postanowienie ogólne

Towar oraz Zamówienia

Zawarcie Umowy Sprzedaży

Płatności

Dostawa

Zamówienia, wysyłane są do Klienta w ciągu 2 dni roboczych i jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

Usługi elektroniczne

Świadczenie usług elektronicznych

Reklamacja związana ze świadczeniem usług elektronicznych

Własność intelektualna

Postanowienia końcowe